czwartek, 26 kwietnia 2018 napisz DONOS@

SPRAWOZDANIE Z DEBATY NT. GIODO

W kwietniu  br. w Publicznym Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży odbyła się debata na temat ochrony danych osobowych. Wzięli w niej udział przedstawiciele Samorządu Szkolnego i jego opiekun, M. Nasiadko. Podczas spotkania odbyła się żywa dyskusja dotycząca potrzeby chronienia danych osobowych. Dyskutanci stwierdzili, że wiedza na wyżej wymieniony temat nie jest wystarczająca wśród społeczeństwa polskiego. Wielu, niestety, nawet  młodych ludzi nie rozumie i nie widzi potrzeby pogłębiania własnej wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych. Nawet wśród młodzieży zauważana jest znikoma albo niepełna wiedza. Przystąpienie naszej szkoły do programu GIODO spowodowało, zdaniem referentów, wzrost świadomości uczniów, którzy zaangażowani byli w wiele działań.  Podczas debaty  wymieniono się spostrzeżeniami dotyczącymi własnej wiedzy, stwierdzono, że dalsza edukacja w tym zakresie jest nie tylko niezbędna, ale konieczna. Uczniowie wskazali wiele przykładów,  kiedy możliwe jest łamanie prawa w obszarze danych osobowych.


Wnioski z debaty:
podnoszenie świadomości młodzieży w zakresie GIODO poprzez:
- kontynuowanie rozmów  na temat danych osobowych w zespołach klasowych,
- opracowanie zestawu przykładów częstego łamania prawa do prywatności i  naruszania danych osobowych (zawieszenie na gazetce ściennej).


Małgorzata Nasiadko

 

Publiczne Gimnazjum nr 9
cz, 19 maja 2016 13:28
Data ostatniej edycji: cz, 19 maja 2016 13:34:08

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0