poniedziałek, 18 czerwca 2018 napisz DONOS@

SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE

7 czerwca 2016 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się seminarium podsumowujące Ogólnopolski Program Edukacyjny "Twoje dane - Twoja sprawa", do którego  nasze gimnazjum przystąpiło w roku szkolnym 2015/2016. W uroczystym otwarciu seminarium wzięli udział partnerzy Programu - Pani Minister Marzenna Drab z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka. Spotkanie uświetnił swoją obecnością także Pan Minister Witold Kołodziejski z Ministerstwa Cyfryzacji. Naszą szkołę reprezentowała Pani Dyrektor Wiesława Masłowska. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody uczniom klasy IIIA i IIIE Agnieszce Gronostajskiej, Annie Gołaś i Adamowi Baczewskiemu za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim konkursie fotograficznym dla uczniów "Twoje dane na co dzień". Nagrodzeni otrzymali tablety, a szkoła otrzymała aparat fotograficzny. Opiekunem uczniów była Pani Magdalena Rakowska-Grochowska, nauczyciel języka angielskiego.

 

 

Publiczne Gimnazjum nr 9
śr, 22 czerwca 2016 12:57
Data ostatniej edycji: śr, 22 czerwca 2016 13:00:35

SPRAWOZDANIE Z DEBATY NT. GIODO

W kwietniu  br. w Publicznym Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży odbyła się debata na temat ochrony danych osobowych. Wzięli w niej udział przedstawiciele Samorządu Szkolnego i jego opiekun, M. Nasiadko. Podczas spotkania odbyła się żywa dyskusja dotycząca potrzeby chronienia danych osobowych. Dyskutanci stwierdzili, że wiedza na wyżej wymieniony temat nie jest wystarczająca wśród społeczeństwa polskiego. Wielu, niestety, nawet  młodych ludzi nie rozumie i nie widzi potrzeby pogłębiania własnej wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych. Nawet wśród młodzieży zauważana jest znikoma albo niepełna wiedza. Przystąpienie naszej szkoły do programu GIODO spowodowało, zdaniem referentów, wzrost świadomości uczniów, którzy zaangażowani byli w wiele działań.  Podczas debaty  wymieniono się spostrzeżeniami dotyczącymi własnej wiedzy, stwierdzono, że dalsza edukacja w tym zakresie jest nie tylko niezbędna, ale konieczna. Uczniowie wskazali wiele przykładów,  kiedy możliwe jest łamanie prawa w obszarze danych osobowych.


Wnioski z debaty:
podnoszenie świadomości młodzieży w zakresie GIODO poprzez:
- kontynuowanie rozmów  na temat danych osobowych w zespołach klasowych,
- opracowanie zestawu przykładów częstego łamania prawa do prywatności i  naruszania danych osobowych (zawieszenie na gazetce ściennej).


Małgorzata Nasiadko

 

Publiczne Gimnazjum nr 9
cz, 19 maja 2016 13:28
Data ostatniej edycji: cz, 19 maja 2016 13:34:08

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE NT. „STOP CYBERPRZEMOCY!”

 

W marcu i kwietniu przeprowadzono zajęcia profilaktyczne nt. „Stop cyberprzemocy!” oraz „ Uwaga ! Fonoholizm.”, zgodnie z harmonogramem przyjętym przez szkołę w ramach programu GIODO. Realizatorem zajęć była p. Ewa Szymańska – pedagog szkolny. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas I a, I c, II a, II b, II c, II c, III a, III b. Uczniowie chętnie dyskutowali na temat sygnałów świadczących o uzależnieniu od telefonu, wpływu na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne w związku z  nadmiernym korzystaniem  z telefonu oraz poznali sposoby radzenia sobie z uzależnieniem. 21.03.2016r. uczniowie klas I, II, III uczestniczyli w spotkaniu
nt. przemocy i cyberprzemocy, które poprowadziła  sierż. szt. Monika Bańkowska z KMP w Łomży. W czasie spotkania zostało poruszonych wiele zagadnień m.in. przemoc, cyberprzemoc, agresja, ofiara  oraz szczegółowo omówiono konsekwencje stosowania przemocy i cyberprzemocy. Gimnazjaliści z zainteresowaniem wysłuchali wygłoszonej prelekcji oraz odpowiadali na zadawane pytania, a także sami kierowali szereg pytań do prowadzącej.

 

 


SPRAWOZDANIE Z KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT PROMUJĄCY TREŚCI ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYC

21 kwietnia 2016 roku odbyło się  podsumowanie konkursu plastycznego na plakat promujący program „Twoje dane - Twoja sprawa”. Celem konkursu było rozpowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych i uświadomienie uczniów nt. ochrony swojej prywatności. W konkursie ośmioro uczniów naszego gimnazjum zaprojektowało plakaty, spośród których jury wybrało trzy najciekawsze prace. Pierwsze miejsce zajął  Adam Baczewski- uczeń  klasy III e, drugie miejsce zajęła Patrycja Juśkiewicz z klasy II b, a trzecie miejsce zajął Sebastian Włostowski z klasy III c. Nad całością konkursu czuwała p. Justyna Czerwonko, nauczyciel przedmiotów artystycznych. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Justyna Czerwonko


LEKCJA INFORMATYKI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

23 marca 2016 r. w Publicznym Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży  odbyła się specjalna lekcja informatyki o ochronie danych osobowych pod tytułem „Twoje dane to ty – jak chronić to co najcenniejsze”.  Autorami scenariusza tych zajęć były: p. Anna Eliza Pawelec i p. Magdalena Rakowska-Grochowska. Celem przeprowadzenia lekcji było przede wszystkim zapoznanie uczniów z  najważniejszymi pojęciami związanymi z ochroną danych osobowych i uświadomienie ich o zagrożeniach i sposobach ochrony danych w sieci. Gimnazjaliści pracowali w grupach nad zadaniami, których rozwiązania nauczyciel przedstawiał za pomocą ciekawych prezentacji multimedialnych i krótkich filmów nakręconych przez uczniów PG9. Wszystkim lekcja bardzo się spodobała i okazała się bardzo pomocna w życiu codziennym uczniów.


DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

9 marca 2016 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu. Już kilka dni wcześniej na terenie placówki można było  zauważyć plakaty informujące o tym wydarzeniu. Na godzinach wychowawczych omawiane były podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci, wyświetlano filmy pokazujące zagrożenia w Internecie oraz jak
z nimi walczyć i im  przeciwdziałać. Filmy bardzo spodobały się uczniom, którzy jeszcze kilka dni później o nich dyskutowali. Wierzymy, że projekcje  były dobrą lekcją i na pewno spowodują  większą czujność młodzieży, która będzie właściwie reagowała  na wszelkie zagrożenia w sieci.


DNI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Komitet Ministrów Rady Europy ustanowił 28 stycznia Dniem Ochrony Danych Osobowych. Obchodzony jest on w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z 1981r.. Jest  to  najstarszy akt  prawny o zasięgu międzynarodowym, który reguluje  zagadnienia  związane
z ochroną danych osobowych. 
W związku z przystąpieniem naszej szkoły do programu GIODO w dniach 1.03 – 3.03.2016r.  obchodziliśmy w naszej  szkole Dni  Ochrony  Danych  Osobowych.  Już dużo wcześniej w placówce odbyło się szereg lekcji, na których uczniowie dowiedzieli się nt. działalności GIODO, ochrony danych osobowych, ale przede wszystkim prywatności w Internecie, czy cyfrowej tożsamości. Wiedza zdobyta na zajęciach z pewnością przeciwdziała niefrasobliwości młodych ludzi, którzy często udostępniają swoje dane czy naruszają  prywatność osób postronnych.  Nie ulega wątpliwości, że kształtowanie umiejętności w zakresie prawidłowego funkcjonowania człowieka w świecie, zwłaszcza w środowisku cyfrowym, w świecie mediów jest jednym z ważniejszych wyzwań, które stoją przed szkołą i domem rodzinnym młodego człowieka.  Dlatego oficjalne obchody ochrony danych osobowych połączyliśmy z działaniami na rzecz bezpieczeństwa i prywatności w sieci. W ramach obchodów przeprowadziliśmy szeroko zakrojoną akcję informacyjną. Młodzież wykonała gazetkę ścienną, którą wyeksponowano w centralnym miejscu w szkole. Na godzinie wychowawczej uczniowie przeprowadzili quiz wśród młodzieży nt. ochrony danych osobowych. Wyłoniono też po jednej osobie do międzyklasowego konkursu wiedzy na ww. temat. Obędzie on się w marcu br.
Wszystkie działania zrealizowano w celu podniesienia poziomu wiedzy i wykształcenia pozytywnych nawyków dotyczących ochrony danych osobowych, a przede wszystkim  w trosce o bezpieczeństwo młodzieży w świecie realnym i cyberprzestrzeni.


M. Nasiadko

 

 

Publiczne Gimnazjum nr 9
wt, 08 marca 2016 21:46
Data ostatniej edycji: wt, 08 marca 2016 21:58:25

FINAŁ KONKURSU NA ULOTKĘ PROMUJĄCĄ PROGRAM „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”

12 lutego 2016 roku został rozstrzygnięty konkurs na ulotkę promującą program „Twoje dane - Twoja sprawa”. Celem konkursu było propagowanie wiedzy o ochronie danych osobowych i uwrażliwienie uczniów na ochronę swojej prywatności. Trzynastu uczniów naszego gimnazjum nadesłało swoje prace, spośród których komisja konkursowa wyłoniła trzy najlepsze. Pierwsze miejsce zajęła uczennica Katarzyna Tomaszczyk z klasy IA, drugie miejsce: Krystian Maziarczuk z klasy IIA, trzecie miejsce: Karol Jankowski z klasy IIIE. Koordynatorem konkursu był pan Marek Grzymała, nauczyciel informatyki. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich uczniów zachęcamy do udziału w przyszłych konkursach.

Publiczne Gimnazjum nr 9
pon, 07 marca 2016 18:28
Data ostatniej edycji: pon, 07 marca 2016 18:31:39

REALIZACJA PROJEKTU GIODO NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W dniach 11-15 stycznia 2016 w klasach III i IIa naszego gimnazjum zostały przeprowadzony cykl lekcji języka angielskiego na temat cyber-przemocy oraz uzależnień od Internetu. Uczniowie zapoznali się ze słownictwem związanym z przestępstwami w sieci np. hacker, virus, password, spam, phishing, firewall. Na lekcji zostały omówione największe zagrożenia związane z cyber-przemocą. Uczniowie podzielili się własnym doświadczeniem na temat wirusów i spamu. Uczniowie dowiedzieli się również w jaki sposób wybierać hasła do skrzynek mailowych i kont na portalach społecznościowych. Uczniowie na podstawie tekstu „Trapped in the net” uświadomili sobie jakie są rodzaje uzależnień od Internetu i jak pomóc osobom uzależnionym.

Publiczne Gimnazjum nr 9
pon, 07 marca 2016 18:32
Data ostatniej edycji: pon, 07 marca 2016 18:43:10

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada br. po raz drugi w Polsce obchodzony był  Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Tego dnia również w naszej szkole pojawiły się akcenty związane z tą datą. Na ścianach korytarzy i klatki schodowej zawieszono plakaty, na których zapisane były hasła – skategoryzowane prawa dziecka. W szkolnym radiowęźle w czasie jednej z lekcji odczytano kilkuminutową prelekcję, która dotyczyła praw dziecka, zapisanych  w Konstytucji RP oraz Konwencji o prawach dziecka.


HARMONOGRAM WYDARZEŃ W PG9 W ŁOMŻY W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU „TWOJE DANE-TWOJA SPRAWA”.

 

LP

DATA WYDARZENIA

NAZWA WYDARZENIA

ORGANIZATOR

UWAGI / KRÓTKI OPIS

1.

październik 2015 r

· Zgłoszenie szkoły do programu.

Dyrektor szkoły

· Poznanie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i obowiązującym prawem ochrony danych.

· Otrzymanie materiałów edukacyjnych.

2.

· Konferencja oraz warsztaty programowe inaugurujące program „Twoje dane – Twoja sprawa”.

GIODO

3.

listopad 2015 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.11.2015 r.

· Przekazanie informacji nauczycielom, podczas rady pedagogicznej.

Dyrektor szkoły

· Przekazanie nauczycielom informacji dotyczącej Projektu podczas Rady Pedagogicznej.

· Wybranie zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu na terenie szkoły.

· Przekazanie materiałów otrzymanych na szkoleniu – pakiet edukacyjny.

4.

· Zamieszczone na szkolnej stronie WWW informacji o realizacji projektu.

· Rozbudowanie planów pracy wychowawczej

o lekcję z ochrony danych osobowych

(do 20.11.2015r ).

Nauczyciel informatyki

· Zamieszczenie na terenie szkoły plakatu informacyjnego o przystąpieniu do projektu oraz informacji ma tablicy tematycznej na korytarzu szkolnym.

· Zamieszczenie na szkolnej stronie WWW informacji na temat Projektu i działalności GIODO.

5.

· Spotkanie zespołu do realizacji projektu.

Zespół odpowiedzialny

za projekt

· Ustalenie harmonogramu  wydarzeń.

6.

· Szkolenie Rady pedagogicznej z zakresu ochrony danych osobowych  i przedstawienie etapów Projektu.

Dyrektor

· Zaprezentowanie filmu instruktażowego na temat ochrony danych oraz materiałów na płytach CD.

7.

· Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych  dotyczących Ogólnopolskiego Dnia

Praw Dziecka (20 listopada) oraz

Nauczyciel WOS-u, wychowawcy

Pedagog szkolny

· Przekazanie uczniom podstawowych informacji dotyczących praw dziecka, ucznia. Zorganizowanie akcji ogólnoszkolnej  uświadamiającej Prawa ucznia, dziecka-  odpowiedzialny Rzecznik Praw Ucznia

8.

· Rozmowy i konsultacje dla rodziców i uczniów na temat bezpiecznego korzystania z mediów: telefonu komórkowego i Internetu.

Zebranie z rodzicami

Odpowiedzialni wychowawcy poszczególnych klas.

· Prelekcje dla rodziców podczas spotkań klasowych..

9.

grudzień 2015/marzec 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 


Listopad/2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.12.15r.

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień 2015 r

 

 

 

grudzień 2015 r

 

 

 

 

 

styczeń 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

styczeń 2016 r

 

 

 

 

luty 2016 r.

 

 

 

 

 

 

08.02.2016 r.

 

 

 

 

 

 

marzec 2016 r.

 

 

 

 

 

 

kwiecień 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

grudzień 2015 r. /marzec 2016 r.

· Przeprowadzenie lekcji tematycznych dotyczących ochrony danych oraz bezpieczeństwa w Internecie.

Nauczyciel informatyki

Wychowawcy klas- po jednej lekcji w miesiącu

· Wykorzystanie materiałów otrzymanych na Konferencji oraz zamieszczonych  na stronie Giodo

10.

· Przygotowanie tablicy informacyjnej w bibliotece szkolnej poświęconej dniu Praw człowieka / Praw Dziecka.

Nauczyciel bibliotekarz

pedagog szkolny

· Z udziałem uczniów przygotowanie materiałów do zamieszczenia na tablicy informacyjnej w bibliotece szkolnej.

· Konkurs na scenariusz lekcji z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności

GIODO

n-l j. angielskiego

koordynator projektu

· Opracowanie scenariusza , wdrożenie na lekcji podczas pracy z uczniami

Zgłoszenie opracowanego scenariusza na konkurs .

11.

· Przeprowadzenie lekcji dotyczącej  Światowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia).

Wychowawcy klas

Nauczyciele WOS-u

· Zapoznanie uczniów z zapisami w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Deklaracją praw Człowieka ze szczególnym podkreśleniem Praw do prywatności.

12.

· Konkurs na ulotkę promującą Program „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Nauczyciel informatyki

· Przeprowadzenie szkolnego konkursu informatycznego na ulotkę „Twoje dane – Twoja sprawa”.

13.

· Gazetka szkolna promująca wśród uczniów i nauczycieli Ogólnopolski Program „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Opiekun gazetki szkolnej

· Zamieszczenie na stronach gazetki szkolnej materiałów informacyjnych dotyczących Projektu oraz udziału naszej szkoły w Projekcie.

14.

· Cykl lekcji w języku angielskim na temat ochrony danych osobowych. Dyskusja i scenki informacyjne, gazetka klasowa.

Nauczyciele j. angielskiego

· Przeprowadzenie cyklu lekcji w języku angielski dotyczących ochrony danych osobowych. przygotowanie scenek tematycznych, dyskusji oraz informacyjnej gazetki klasowej.

15.

· Przygotowanie szkolnego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Samorząd Szkolny

· Impreza przygotowana według scenariusza Samorządu Szkolnego.

16.

· Konkurs plastyczny na plakat „Chroń własne dane” promujący treści związane z ochroną danych osobowych.

Nauczyciel plastyki

· Wykonanie prac plastycznych dowolną techniką, wystawa.

18.

· Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu (8 lutego 2015r.)

Nauczyciel informatyki

Samorząd szkolny

· Zorganizowanie Tygodnia Bezpiecznego Internetu według wcześniej zaplanowanego harmonogramu.

19.

· Zaplanowanie i przeprowadzenie zajęć profilaktycznych – „Uwaga! Fonoholizm” i „Stop Cyberprzemocy”.

Pedagog szkolny

· Zajęcia skierowane do poszczególnych uczniów oraz grup.

21.

· Debata wśród uczniów na temat Ochrony własnych danych osobowych. Zamieszczenie na szkolnej stronie WWW.

opiekun SU + uczniowie  SU

· Przeprowadzenie przez uczniów wywiadu wśród rówieśników na temat świadomej ochrony danych osobowych. Zamieszczenie wywiadu na szkolnej stronie.

22.

· Zamieszczenie na stronie dokumentacji z przebiegu Projektu.

Nauczyciel informatyki

· Zamieszczenie cyklicznych działań dotyczących faz realizacji Projektu.

23.

maj  / czerwiec 2016 r.

· Podsumowanie realizacji Projektu w szkole.

Zespół odpowiedzialny za Projekt

· Podsumowanie działań i przedstawienie Radzie Pedagogicznej.

24.

· Sporządzenie raportu podsumowującego działania oparte na realizacji Projektu „Twoje Dane – Twoja Sprawa”.

Zespół odpowiedzialny za Projekt

Nauczyciel informatyki

· Dokonanie ewaluacji działań. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji Programu „Twoje  dane – Twoja sprawa” i przesłanie do GIODO.

25.

· Seminarium podsumowujące realizację Projektu.

GIODO

Dyrektor szkoły

· Uczestniczenie w seminarium podsumowującym realizację Programu w roku szkolnym 2015/2016.

 

 

Ponadto będą na bieżąco wdrażane inne inicjatywy proponowane przez GIODO.

Koordynator projektu: mgr Anna Pawelec

 

Publiczne Gimnazjum nr 9
cz, 19 listopada 2015 12:36
Data ostatniej edycji: cz, 19 maja 2016 14:00:34

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę