poniedziałek, 11 grudnia 2017 napisz DONOS@

****************** ROK SZKOLNY 2017/2018 ****************


Finał etapu powiatowego turnieju szachowego

 

W dniu 28.10.2017 w sali gimnastycznej w Szkoły Podstawowej w Konarzycach odbył się finał etapu powiatowego w szachach drużynowych. W turnieju uczestniczyli uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu powiatu łomżyńskiego. Drużyna dziewcząt z  Publicznego Gimnazjum nr 9 w Łomży w składzie: Aleksandra Boguska, Agnieszka Szymańska, Weronika Włostowska, Katarzyna Tomaszczyk oraz Zuzanna Starczewska  zajęły II miejsce. Zespół chłopców z naszego gimnazjum w składzie: Paweł Szeligowski, Łukasz Włostowski oraz Jakub Brutkowski, zajął III miejsce. Dwie najlepsze drużyny awansowały do półfinału wojewódzkiego, który odbędzie się 18.11.2017 roku w Łomży. Opiekunem był Andrzej Rogiński.

 

Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Publiczne Gimnazjum nr 9
pon, 06 listopada 2017 08:50
Data ostatniej edycji: pon, 06 listopada 2017 08:57:33

****************** ROK SZKOLNY 2015/2016 ****************

 

 

 

Publiczne Gimnazjum nr 9
cz, 03 grudnia 2015 10:12
Data ostatniej edycji: pon, 06 listopada 2017 08:59:05

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY - WYNIKI

Po raz drugi w szkole odbył się Szkolny konkurs matematyczny – MATEMATYCZNA LIGA ZADANIOWA. Celem konkursu było wzbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania matematyką oraz pobudzanie do twórczego myślenia. Uczniowie klas I-III zmagali się z nietypowymi zadaniami matematycznymi. Komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:
Wśród uczniów klas pierwszych zwyciężyła Katarzyna Keniksman ucz. kl. Ia.
W klasach drugich zwycięzcą został Mateusz Jabłecki ucz. kl. IIa.
Wśród uczniów klas trzecich najlepszy okazał się Patryk Jastrzębski ucz. kl. IIIa.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


SZKOLNY KONKURS - MISTRZ PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Regulamin Szkolnego Konkursu
„Mistrz  Przedmiotów Przyrodniczych”


1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich  Publicznego Gimnazjum Nr 9  im. Rodziny Lutosławskich w Łomży .
2. W konkursie może wziąć udział uczeń, który za pierwsze półrocze roku szkolnego uzyskał z przedmiotów objętych konkursem ( fizyka, chemia, biologia, geografia) średnią ocen minimum 3,75.
3. Konkurs zostanie  przeprowadzony  w czerwcu .
4. Zestaw konkursowy będzie zawierał 24 zadania (po 6 zadań z każdego przedmiotu przyrodniczego). Każde  zadanie będzie punktowane .
5. Przy ustalaniu wyniku będzie brana pod uwagę ocena uzyskana przez ucznia z każdego przedmiotu objętego konkursem na pierwsze półrocze, według  następujących zasad: celujący – 6 punktów, bardzo dobry – 5 punktów, dobry – 4 punkty, dostateczny – 3 punkty. Maksymalnie za oceny uczeń może uzyskać 24 punkty.
6. O zajętym w konkursie miejscu zdecyduje suma punktów otrzymanych za rozwiązane zadania i za oceny z przedmiotów.
7. Nagrody (będą wręczane na koniec roku szkolnego, informacja o laureatach będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły):
      a) dla wszystkich uczestników:
          - dyplomy uczestnictwa w konkursie
      b) dla uczniów, którzy zajmą 1 miejsce  - nagrody rzeczowe.
8. Zadania konkursowe opracują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
9. Za organizację i przeprowadzenie konkursu odpowiadają  nauczyciele zespołu przyrodniczego.
10. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Załączniki


SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY

MATEMATYCZNA LIGA ZADANIOWA

Cele konkursu:

- Rozwijanie wśród uczniów zainteresowania matematyką.

- Popularyzowanie wiedzy matematycznej.

- Wdrażanie uczniów do samokształcenie i poszerzania wiedzy matematycznej.

- Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego.

- Samoocena własnych możliwości.

 

 

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów

Publicznego Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży.

Regulamin konkursu w załączniku.

 

Załączniki

Publiczne Gimnazjum nr 9
nie, 11 stycznia 2015 12:22
Data ostatniej edycji: cz, 16 czerwca 2016 21:10:43

KONKURS NA ULOTKĘ PROMUJĄCĄ PROGRAM „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”

Stwórz ulotkę promującą program: „Twoje dane – Twoja sprawa” i wyślij na adres: pg9.lomza@gmail.com lub przekaż ją nauczycielowi Informatyki w postaci elektronicznej do końca stycznia 2015 r. Za pierwsze trzy miejsca przewidziano nagrody książkowe i cząstkowe oceny celujące z Informatyki.

 

 

 

 

 

Publiczne Gimnazjum nr 9
cz, 03 grudnia 2015 10:12
Data ostatniej edycji: wt, 19 stycznia 2016 09:17:43

****************** ROK SZKOLNY 2014/2015 ****************

 

 

 

Publiczne Gimnazjum nr 9
śr, 04 marca 2015 11:00
Data ostatniej edycji: cz, 03 grudnia 2015 10:11:05

MATEMATYCZNA LIGA ZADANIOWA

29 maja 2015r. zakończył się dwuetapowy szkolny konkurs matematyczny MATEMATYCZNA LIGA ZADANIOWA. Celem konkursu było wzbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania matematyką oraz pobudzanie do twórczego myślenia. Uczniowie klas I-III przez cztery miesiące zmagali się z nietypowymi zadaniami matematycznymi. 11 maja 2015r. nastąpił finał konkursu. Komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:
Wśród uczniów klas pierwszych zwyciężył Mateusz Jabłecki ucz. kl. Ia.
W klasach drugich zwycięzcą został Adam Baczewski ucz. kl. IIe.
Wśród uczniów klas trzecich najlepsza okazała się Alicja Trzaska ucz. kl. IIIa.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

Publiczne Gimnazjum nr 9
pt, 03 lipca 2015 11:33
Data ostatniej edycji: cz, 03 grudnia 2015 10:10:43

KONKURS ORTOGRAFICZNY

Do stopnia wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego przeprowadzonego w dniu 27 lutego
2015 r. zakwalifikowali się następujący uczniowie:

 

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu

 

Nazwa szkoły

1.

Maliszewska Aleksandra

Katarzyna Duchnowska

 

Katolickie Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży

 

2.

Izabela Rogowska

Joanna Bagińska

 

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży

 

3.

Ochramowicz Katarzyna

Grażyna Rakowska

 

Publiczne Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy

 

4.

Alicja Trzaska

Sylwia Kukowska

 

Publiczne Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży

 

5.

Maksymilian Franczuk

Iwona Rejmer

 

Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Księcia Janusza Mazowieckiego I w Łomży

 

6.

Michał Babiński

Lidia Wdówka

 

Publiczne Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy

 

7.

Julia Sendrowska

Joanna Majchrzak

 

Publiczne Gimnazjum w Zbójnej

 

8.

Aleksandra Łada

Małgorzata Nasiadko

 

Publiczne Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży

 

9.

Martyna Maćkowska

Agnieszka Szczygieł

 

Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Księcia Janusza Mazowieckiego I w Łomży

 

10.

Ewelina Kozicka

Joanna Majchrzak

 

Publiczne Gimnazjum w Zbójnej

 

11.

Natalia Chojnowska

Jolanta Ciborowska

 

Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie

 

12.

Natalia Sakowska

Grażyna Rakowska

 

Publiczne Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy

 

13.

Izabela Małachowska

Iwona Rejmer

 

Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Księcia Janusza Mazowieckiego I w Łomży

 

14.

Sandra Domańska

Joanna Majchrzak

 

Publiczne Gimnazjum w Zbójnej

 

15.

Aleksandra Gacka

Halina Rogowska

 

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży

 

 

Publiczne Gimnazjum nr 9
pon, 09 marca 2015 11:21
Data ostatniej edycji: pon, 09 marca 2015 11:35:06

MISTRZ CZYTANIA I MATMIX

 

Uczniów szkół podstawowych z gminy i miasta Łomża zapraszamy do udziału w konkursach:

MISTRZ CZYTANIA

oraz

KONKURS MATEMATYCZNY - MATMIX.


Regulaminy konkursów znajdują się w załącznikach.

Publiczne Gimnazjum nr 9
śr, 04 marca 2015 11:03
Data ostatniej edycji: śr, 04 marca 2015 11:26:23

KONKURS PLASTYCZNO - FOTOGRAFICZNY

 

Uczniów szkół podstawowych z powiatu łomżyńskiego zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-fotograficznym:

„Najciekawsze miejsca w naszej okolicy”.

Regulaminy konkursów znajdują się w załączniku.

 

Załączniki

Publiczne Gimnazjum nr 9
śr, 04 marca 2015 11:13
Data ostatniej edycji: śr, 04 marca 2015 11:19:07

RODZINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

 

Uczniów naszego gimnazjum i ich najbliższych zapraszamy do udziału w

I RODZINNYM TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO,

który odbędzie się

11 kwietnia 2015r. o godzinie 9.00

w sali gimnastycznej naszego gimnazjum.


Regulamin konkursu znajduje się w załączniku.

 

Załączniki

Publiczne Gimnazjum nr 9
śr, 04 marca 2015 11:20
Data ostatniej edycji: śr, 04 marca 2015 11:24:34

KONKURS INFORMATYCZNY

 

Niniejszym mamy zaszczyt zaprosić uczniów PG9 w Łomzy do udziału w kolejnych etapach pierwszej edycji Konkursu Informatycznego Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej („KIWI”).

Wstępne założenia konkursu KIWI i jego harmonogram kształtują się następująco:
Konkurs jest dwuetapowy.
I) Etap rejonowy (przeprowadza każda szkoła w swoich laboratoriach, klasyfikacja do tego etapu nie podlega organizatorowi), termin tego etapu przewidziano na 18.02.2015 r., w godz. 10:00-11:30;
II) Etap wojewódzki (finał), na podstawie wyników etapu rejonowego, nie więcej niż 100 uczniów, ale z wynikiem z etapu szkolnego nie mniejszym niż 85%, odbędzie się 29 kwietnia 2015 r. w godz. 12:00-13:30 w laboratoriach Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45A, Białystok.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie http://kiwi.pb.edu.pl/

 

 

 

 

Publiczne Gimnazjum nr 9
pt, 13 lutego 2015 12:29
Data ostatniej edycji: śr, 04 marca 2015 10:59:59

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0