czwartek, 26 kwietnia 2018 napisz DONOS@

ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE

 

W latach 2009 – 2012 w naszym gimnazjum realizowany był projekt współorganizowany przez Uniwersytet w Białymstoku w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. pod tytułem  „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE”. Istotą projektu był rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych i przedsiębiorczości poprzez organizację dodatkowych, nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych w ramach Szkolnego Ruchu Naukowego, w oparciu o współpracę uczelni wyższych ze szkołami, wyrażoną m.in. prowadzeniem zajęć dla uczniów przez nauczycieli szkół oraz kadrę dydaktyczną uczelni wyższych.

 

Założeniem projektu była realizacja zajęć w atrakcyjnej i przystępnej formie dla dwóch dziesięcioosobowych grup uczniów. Zajęcia prowadzone były w z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych wykorzystujących m. in. metodę projektu, materiały e-learnigowe, nowoczesne narzędzia dydaktyczne i wielofunkcyjny portal umożliwiający m.in. udostępnianie materiałów e-learningowych, prowadzenie e-kronik zespołów, uczestnictwo w forach i grupach dyskusyjnych.

 

Praca nad każdym projektem trwała jeden semestr i kończyła się przygotowaniem prezentacji multimedialnej przedstawiającej zmagania grupy z wybranym tematem. Przygotowane prezentacje oceniane były przez specjalistów z danej dziedziny, pracujących na co dzień na Uniwersytecie w Białymstoku. Spośród nadesłanych prac wyróżnionych było 50 grup, które otrzymywały nagrody. Przedstawiciele grupy wraz z opiekunem mieli zaszczyt uczestniczyć w Festiwalu Naukowym.

 

Uczniowie grupy prowadzonej przez panią Monikę Rong za swoje prace wyróżnieni byli aż trzy razy.

 


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0