czwartek, 26 kwietnia 2018 napisz DONOS@

W PRZYSZŁOŚĆ BEZ OBAW

 

Fundusze w wysokości 157 784,97 zł pozyskane z EFS Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych wykorzystane zostały w okresie X 2012 r. - VII 2013 r. na podniesienie poziomu opanowania kompetencji kluczowych u uczniów kl. 2 i 3 PG nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży. W ramach projektu zorganizowano:

- zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego,

- zajęcia terapii pedagogicznej,

- zajęcia rewalidacyjne,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- koł zainteresowań.

Uczniowie klas trzecich objęci zostali wsparciem doradcy zawodowego. W projekcji zostało objetych wsparciem 111 uczniów.

Więcej informacji na stronie:

www.wprzyszloscbezobaw.jimdo.com

 

Publiczne Gimnazjum nr 9
cz, 10 września 2015 10:03
Data ostatniej edycji: cz, 10 września 2015 10:06:29

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0